domingo, 5 de xuño de 2022

PDI 6º A e 6ºB

 Neste curso 2021/22 o centro traballou sobre o Proxecto: Pasiño a pasiño, a Lomba no camiño! Nela achegamos ao alumnado a coñecer un pouco sobre “O Camiño de Santiago”, máis concretamente sobre a Variante Espiritual do Camiño.

Os nenos/-as de 6º realizaron un traballo en Open Office sobre os monumentos máis importantes que podemos atopar a través da senda do Camiño (Mosteiro de Armenteira, Torres de Catoira…). Ademais no 3º trimestre realizamos un PLANO da Variante Espiritual do Camiño, onde marcamos os contidos traballados.

Elaboración do libro de Monumentos importantes ao longo da “Variante Espiritual do Camiño”(Mosteiro da Armenteira, Ruta da Pedra da Auga…).

Actividades desenvolvidas: 

- Ubicar os monumentos na liña da historia.

- Conservación e protección de monumentos.

- Búsqueda de información.

- Resumen da información atopada.

Áreas e competencias traballadas: Lingua Castelá e Lingua Galega, Ciencias Sociais, Contidos transversais (coidado do medioambente) TICs - Competencias Lingüística, Dixital, Social e Aprender a aprender, expresión escrita.

Mural de Valle Inclán e exposición na aula

- Traballamos a vida e obra de “Valle Inclán” xa que atopamos o seu monumento ao longo da Variante Espiritual

 - Ademais coñecemos unha das obras máis importantes: “Luces de Bohemia”

Competencia Lingüística, Dixital e Aprender a Aprender. Lingua Galega - Expresión oral.

Elaboración dun Plano da Variante Espiritual do Camiño de Santiago

- Traballar a diferenza de plano e mapa.

- Ubicar os diferentes lugares no plano.

 Materias traballadas: Matemáticas,  Ciencias Sociais,  Ciencias da Natureza,

- Contidos transversais.Ed. Artística (Ed. Plástica)

 

Memoria gráfica:


 

Ningún comentario:

Publicar un comentario