domingo, 5 de xuño de 2022

PDI 5ºC e 6ºC

 


           O Proxecto Documental Integrado da Biblioteca deste curso 2021/2022 trata do Camiño de Santiago.  O alumnado de 5ºC e 6ºC desenvolveu o traballo, ao longo docurso, tal e como se amosa nos obxectivos e actividades que a continuación se expoñen:

          Primeiro trimestre (unha sesión semanal)            

             OBXECTIVOS:

*      Buscar información acerca do Camiño de Santiago

*      Contextualizar o fenómeno Xacobeo

*      Coñecer, en liñas xerais, os sete camiños que chegan a Compostela

*      Estudar algunas manifestacións arquitectónicas ao longo do percorrido

*      Concienciar ao alumnado do camino como recurso turístico de gran valor

 

ACTIVIDADES:

Proponse ao alumnado que, en pequenos grupos, realicen unha búsqueda de información sobre o Camiño de Santiago cada un centrado en diversos aspectos; para deste modo, se interesen e coñezan de primeira man o máis relevante.

             Consultarán aspectos tales como:

*      Información das distintas rutas: etapas, mapas, monumentos…

*      Blogs de vivencias de peregríns

*      Rutas turísticas relevantes

Unha vez realizado cada traballo de investigación o alumnado intercambiará a información       para así entre todos ter unha visión máis completa do camiño.

 

  RECURSOS:

*      Internet

*      Biblioteca de centro

*      Almanaques do ano 2021 cunha ilustración do Camiño de Santiago

*      Guía moi visual sobre o Camiño

*      Guía en formato de banda deseñada “Compostela, camiño de pedra”

*      Publicación visual sobre o Camiño Eixo Atlántico

*      Enlaces da Voz de Galicia adicada ás gárgolas Compostelás, entre outros.

*      Videos explicativos do Camiño

 

Segundo trimestre (unha sesión semanal)                         

             OBXECTIVOS:

*      Realizar traballos de investigación acerca dos sete camiños que levan

 a Santiago a partir da información recollida polo alumnado no 1º trimestre

*      Coñecer os símbolos propios do camiño

*      Intercambiar entre alumnado lecturas relacionadas co camiño

*      Coñecer de cerca os motivos polos que tanta xente fai esta viaxe

*      Visionar películas, series e enlaces útiles sobre o camiño de Santiago

ACTIVIDADES:

*      Empregando as TIC, o alumnado do 3º ciclo realiza en cartolina de cores un resumo de   cada un dos camiños cos debuxos máis representativos, empregando infografías, representando visualmente a información (imaxes, íconos, textos) e unha vez realizados, expoñeranse polas entradas e corredores.

*      O alumnado do centro disfrázase no Carnaval de peregríns libremente, pero tendo en  conta a vestimenta, material e equipamento para facer o camiño de Santiago.  Faise un desfile polas rúas da localidade.

*      Os nenos e nenas intercambian lecturas relacionadas coa temática, “Sar e Sarela e os monstros de Compostela”, “Os tres peregríns”.

*      Elabórase entrevista a persoa que fixo o camiño e así, coñecer de cerca os motivos que o levaron a facelo

*      Visionado da “Vía Láctea” de 1969

 RECURSOS:

                      Internet, Biblioteca de Centro e aula,exercicios interactivos, infografías,

                      mapas, murais,  láminas, fotos, videos…

  

  Terceiro trimestre (unha sesión semanal)       

              OBXECTIVOS:

 

*      Contactar e gozar de xeito real do camiño e consolidar dalgunha maneira os coñecementos adquiridos nas partes anteriores

*      Recitado de poesía por parte do alumnado

*      Coñecer directamente a simboloxía do camiño respectándoa ao longo do traxecto

*      Estudar o camiño como unha paisaxe natural e cultural

*      Entender o camiño como un medio excepcional para e Ed. Ambiental

 

               ACTIVIDADES:

*       Coñecemento de refráns, cancións e videos explicativos do camiño

*      O día 21 de xuño o alumnado disfrutará dun percorrido que partirá do Monte                                      do  Gozo ata a Catedral.

*      Visitarase o Museo das Peregrinacións

*      Farase unha ruta turística no tren urbano

*      Os nenos e nenas recitarán o soneto de Gerardo Diego ás dúas torres da Catedral  de Santiago.

 
“O final da viaxe

non é o destino

senón os contratempos

e recordos que se crean

no camiño”

Ningún comentario:

Publicar un comentario