martes, 8 de xuño de 2021

5º A e B na Lomba

 

Neste curso 2020/21 o centro traballou sobre o Proxecto: Vive a túa Vila! Nela chegamos ao alumnado a coñecer un pouco sobre a historia da nosa vila.

Os nenos/-as de 5º elaboramos un LIBRO COA HISTORIA DA VILA dividido en tres partes correspondentes aos tres trimestres e un vídeo explicativo de cada unha das partes do libro.

Ademais no 3º trimestre realizamos un PLANO DE VILAGARCÍA onde marcamos os contidos traballados no libro e os nomes das rúas onde viven @s nen@s. Tamén temos programada unha saída pola vila para ver os monumentos e rúas traballadas.


Cando

Onde

Destinatario

A nosa historia”

trimestre

Páxina web

Comunidade educativa

Camiñando pola rúa”

trimestre

Páxina web

Comunidade educativa

Estamos de festa”

trimestre

Páxina web

Comunidade educativa


Produto

Actividades a desenvolver

Áreas

1.- Elaboración da parte do libro correspondente a MONUMENTOS ( Pazo de Vista Alegre, Pazo da Golpilleira…).

2.- Vídeo explicativo do alumnado.

- Descrición do Pazo de Vista Alegre.

- Situar os monumentos na liña da historia.

- Explicar que a nosa vila foi a primeira en declarar a independencia aos franceses.

- Conservación e protección de monumentos.

- Busca de información.

- Lingua Castelá

- Ciencias Sociais

- Contidos transversais (coidado do medioambiente)

- TICs

1.- Elaboración da parte do libro correspondente a HISTORIA DO NOME DAS RÚAS(Dr. Tourón,Praza da Independencia…)

2.- Vídeo explicativo do alumnado.

-Coñecemento da historia e cultura da nosa vila.

- Busca de información.

- Realización de planos e itinerarios (3º trimestre)

- Conservación do medioambiente.

- Matemáticas.

- Ciencias Sociais.

- Ciencias da Natureza.

- TICs.

- Contidos transversais

1.- Elaboración da parte do libro correspondente a ORIXE DA HISTORIA DAS FESTAS da nosa vila( S. Roque, Sta. Rita…)

2.- Vídeo explicativo do alumnado.

3.- Plano de Vilagarcía de Arousa.

4.- Lenda da “ Casa das 1000 ventás”

5.- Saída cultural pola vila.

-Coñecer a cultura, tradicións, lendas e refráns relacionados coa vila.

- Traballar valores relacionados có embalse de Castroagudín (aforro de auga…).

- Situar os monumentos e rúas traballadas no Plano de Vilagarcía, ademais dos domicilios do alumnado.

- Lingua Galega

- Ciencias Sociais.

- Ciencias da Natureza.

- TICs.

- Matemáticas.


Cómpre sinalar que debido aos grupos burbulla non se podían realizar as exposicións orais nas aulas polo que decidimos realizar un vídeo explicativo de cada unha das partes do libro e expoñelo na páxina web do centro para achegar a todo o alumnado e familias o noso proxecto.


 

Ningún comentario:

Publicar un comentario