martes, 8 de xuño de 2021

5 Anos A e B da Lomba

 

Os grupos de 6º de Ed. Infantil A e B iniciaron a investigación do proxecto “Vive a túa vila” utilizando como actividade de iniciación a observación dun letreiro colocado no corredor de Infantil (polo EDNLG) co nome: Rúa Aquilino Iglesia Alvariño. A nosa curiosidade e pescudas levounos a descubrir que esta era unha rúa de Vilagarcía e que si se chamaba así era porque ese “señor” foi una persoa “importante” para a nosa vila. Efectivamente fora profesor durante 30 anos no Colexio León XIII.

A partir de aquí comenzamos a investigar sobre as rúas onde viven as nenas e nenos, o cole, estudando os topónimos. Fixemos tamén un achegamento á historia de Vilagarcía comenzando polo seu nome e os cambios que sufriu ao longo da historia: Arealonga, Vila de García Caamaño, Vilagarcía e por último Vilagarcía de Arousa. Ubicamos xeográficamente o noso concello , estudamos ríos e montes, o noso escudo , o seu significado e a nosa bandeira, así como algúns edificios significativos polo seu uso e/ou arquitectura como a Casa dos duques de Terranova, O concello, Pazo de Vista Alegre, etc.


Os Obxectivos traballados durante o 2º trimestre foron:

 1. Ubicar a Vilagarcía na ría de Arousa

 2. Coñecer monumentos, espazos naturais e lugares significativos de Vilagarcía

 3. Aproximar ás alumnas e alumnos á interpretación do plano (adaptado) da nosa vila descubrindo a funcionalidade do mesmo.

 4. Contribuir á transmisión da tradición oral co coñecemento da cantiga popular: “Somos de Vilagarcía non o podemos negar, todo o mundo nos conoce polos airiños do mar...”.

 5. Aproximar ao alumnado á toponimia de Vilagarcía e ao seu significado.

 6. Coñecer o escudo e o seu significado así como a bandeira de Vilagarcía.PRODUTO

ACTIVIDADES

PUBLICIDADECOMPARSA

. Escoita activa da cantiga

. Comprensión da letra

. Memorización e interpretación

. Acompañamento rítmico

.Elaboración de gorros e tambores.

. Edición e creación de video


A través da páxina web do colechegou a compañeiros, familias e toda a comunidade escolar en xeralPLANO

. Búsqueda de información sobre Aquilino Iglesia Alvariño, así como do resto dos topónimos traballados.

. Petición ás familias ; a través dun caderno de investigación que viaxa ás casas, do enderezo das nenas e nenos.

. Localización das rúas navegando a través do google maps.

. Búsqueda e debate sobre o significado dos topónimos.

. Adaptación do plano proporcionado pola oficina de turismo ás nosas rúas.

Deuse a coñecer ás familias formando parte da capa do caderno de investigación do trimestre.Estamos en condicións de afirmar que o proxecto resultou atractivo, interesante e motivador para as nosas pequenas e pequenos, resultou excepcional poder vivenciar, falar, coñecer e identificar de maneira personalizada a nosa/súa vila.


Consideramos conseguidos os seguintes criterios de avaliación:

 • Coñecer monumentos, espazos naturais e lugares significativos de Vilagarcía.

 • Interpretar un plano.

 • Coñecer o nome das nosas rúas e o seu significado.

 • Coñecer e interpretar algunha cantiga popular.

 • Gozar escoitando e interpretando a canción escollida.

 • Utilizar os medios audiovisuais( tablet, ordenador, cámara...) como medio de expresión e comunicación.

 • Amosar satisfacción persoal polo resultado final obtido na elaboración dos produtos.


No 3º trimestre seguimos a investigar sobre a nosa vila. Centrámos en reforzar os contidos do trimestre pasado e en estudar lendas relacionadas con Cortegada e o monte Lobeira.

OBXECTIVOS


 • Reforzar os contidos traballados no trimestre anterior

 • Coñecer as parroquias que conforman o concello de Vilagarcía.

 • Coñecer as lendas de Urco , o carballo Comepedras da illa de Cortegada e a do túnel que vai dende o monte Lobeira ao pazo de Vista alegre.

 • Contribuir á transmisión da tradición oral co coñecemento das lendas mencionadas.

 • Gozar coa representación de actividades, festas ou tarefas que se poden vivenciar na nosa vila: mercando peixe na praza de abastos, contando as fiestras da casa dos duques de Terranova, pañando ameixas nos viveiros en Carril, paseando por Xiabre, mollándonos na festa da auga…PRODUTO


ACTIVIDADES


PUBLICIDADE


SPOT PUBLICITARIO

. Visualización de imaxes de lugares significativos da vila

e reflexión e debate da actividade que se podería desenvolver neses lugares.

. Proposta de convertírmonos en actores e actrices.

. Consensuar o aderezo que se precisa para a representación

. Ensaios e grabación das diferentes secuencias

. Edición e creación do spotA través da páxina web do cole chegou a compañeiros, familias e toda a comunidade escolar en xeral


MAPAS INTERACTIVOS CREADOS CON GENIALLY

. Visualización dos mapas, relexión e debate sobre as imaxes que neles aparecen relacionadas cos contidos traballados previamente.

. Consensuamos un pequeno texto sobre cada imaxe que posteriormente se grava en off.

. Gravación do texto por parte do alumnado.

. Elaboración do GeniallyA través da páxina web do cole chegou a compañeiros, familias e toda a comunidade escolar en xeral
TRÍPTICO. Recreación personalizada de actividades que se poden desenvolver na nosa vila facendo protagonistas ao noso alumnado.

Deuse a coñecer ás familias xunto co caderno de investigación, formando parte dos materiais que levan para a casa ao rematar o trimestre.


  Ó igual que no pasado trimestre, concordamos que o proxecto resultou atractivo, interesante e motivador para as nosas pequenas e pequenos, resultou excepcional poder vivenciar, falar, coñecer e identificar de maneira personalizada a nosa/súa vila.


Consideramos conseguidos os seguintes criterios de avaliación:

 • Coñecer monumentos, espazos naturais e lugares significativos de Vilagarcía.

 • Coñecer as diferentes parroquias de Vilagarcía.

 • Coñecer as lendas de Urco, o Carballo Comepedras e a do monte Lobeira.

 • Gozar coa escoita das lendas .

 • Gozar sendo actrices e actores na nosa vila.

 • Utilizar os medios audiovisuais( tablet, ordenador, cámara...) como medio de expresión e comunicación.

 • Amosar satisfacción persoal polo resultado final obtido na elaboración dos produtos.Ningún comentario:

Publicar un comentario