martes, 8 de xuño de 2021

3ºC do Anexo

 

  1º TRIMESTRE

 • Este curso non puidemos traballar no PDI ata finais do 1º trimestre debido a que houbo que facer un traballo engadido para afianzar as aprendizaxes do curso pasado polas circunstancias da pandemia.

 • Tratamos de seguir a programación, pero houbo certa flexibilidade tendo en conta os intereses e as iniciativas do alumnado na realización das actividades.

 • Comezamos coa aplicación “Google Earth” para ter unha visualización xeral da nosa vila: elementos da paisaxe natural, transformada e as parroquias que forman o noso concello.

     Traballamos e interpretamos o mapa de Vilagarcía: Situación xeográfica, orientación, formas do relevo, construcións, parroquias do concello…

 • 2º TRIMESTRE

 • Fixemos un percorrido polas rúas do pobo na web “Street View”, localizando os lugares e edificios emblemáticos, o noso colexio, os parques onde xogamos e as nosas casas.

 • Aprendimos a interpretar un roteiro.

 • Realizamos a ruta histórica seguindo o mapa, cada un coa súa familia.

 • Investigamos sobre o escudo e a bandeira de Vilagarcía. Realizamos un debuxo e un traballo sobre o seu significado.

 • Vimos vídeos sobre a Vilagarcía dos nosos avós e bisavós: “Cando o mar bañaba Vilagarcía”, “Vilagarcía antiga”, “A Vilagarcía dos nosos avós”,”A Vilagarcía perdida”, “Aquel xardín de Ravella”, “Arosa Bay”,…

 • Esta actividade espertou gran interese nos alumnos e de aquí xurdiron iniciativas e propostas de traballos.

 • Supuxo un acercamento ás formas de vida e costumes nas épocas pasadas resultando moi enriquecedor.

 • Descubrimos que as mulleres levaban cestas na cabeza, o oficio das lavandeiras, a “roupa a clareo”, abastecemento da auga das fontes utilizando “baldas ou sellas” que tamén levaban as mulleres na cabeza, nenos da súa idade levando un carro de vacas, …… e todo o riquísimo patrimonio que xa non existe.

 • Comparamos fotos antigas e actuais das prazas e das principais rúas.

 • Iniciamos a busca de información e elaboración de pequenos textos para as exposicións orais “Sabías que…?” sobre os seguintes temas:

 • A orixe de Vilagarcía.

 • Edificios e construcións: Balneario da Concha, Casa de Cachúmbala, Casa Güimil, Lavadoiro do Con, Peirao de Ferro e o edificio do Anexo.

 • Escultura do “Dr. Fleming” situada no xardín que leva o seu nome e que está diante do noso centro.

 • Bibliografía do Dr. Fleming.

 • Praza de Ravella.

 • Praza da Independencia.

 • Lobeira e o seu castelo medieval.

 • Rebelión dos vilagarciáns contra a invasión dos franceses.

 • Visita da Flota Inglesa e anécdotas.

 • Fundación do tren: o tren Sarita e o tren de Varela.

 • Visita de Sorolla.

 • Lendas: lenda da “Coca”, lenda do “Louro” e lenda do “túnel entre Lobeira e Vista Alegre.

 • Festa de San Roque: acompañamento tradicional do santo desde a parroquia á capela de San Roque e o pasodobre do “Triunfo”.

 • 3º TRIMESTRE

 • Neste trimestre continuamos co traballo de investigación, realización de textos e exposicións orais iniciado no 2º trimestre.

 • Decidimos facer un libro coa recompilación dos traballos.

 • Aproveitamos as fotografías recollidas na elaboración dos traballos para expoñelas no corredor.

 • Un vídeo sobre a visita da flota inglesa.

 • Conto baseado na invasión dos franceses de Vilagarcía.

 • Saída ao Monte Xiabre para traballar:

 • Goce da natureza.

 • Observación da paisaxe natural e modificada de Vilagarcía.

 • Debuxo dun sinxelo mapa.

 • Observación da vexetación e da fauna.

  Interpretación de carteis informativos: normas e comportamento nun espazo natural.

 • AVALIACIÓN

 • O tema espertou grande interese nos alumnos e as súas familias; sendo bastante satisfactoria a súa implicación.

 • O feito de empezar tarde, así coma a cantidade de produtos que foron xurdindo, fixo que o tempo se quedara curto. No momento de facer esta memoria quedan algúns traballos por rematar que serán acabados nos vindeiros días.

 • MATERIAIS E FONTES UTILIZADOS PARA O TRABALLO

 • Mapas da oficina de turismo do concello.

 • Páxina web: www.patrimonio vilagarcia.com

 • Víctor Viana. Historias villagarcianas. Xunta de Galicia.

 • Marcos Calveiro. O xardineiro dos ingleses. Ed. Galaxia. Vigo 2017.

 • Vilagarcía a perla de Arousa. Deputación de Pontevedra.

Revistas “eSmás Vilagarcía”.


 

Ningún comentario:

Publicar un comentario